Hälsa och livsstil

Vi arbetar för att motivera och inspirera eleverna till mer rörelse i vardagen och öka medvetenheten om varför det är viktigt att äta bra mat.

För att nå våra mål ser vi till att föra in så mycket som möjligt av hälsofrämjande aktiviteter i undervisningen. Allt från promenader, avslappning och massage till arbete med kostcirkeln, förespråka frukt och smörgås på förmiddagsrasten framför godis och kakor. Varje termin springer vi skoljoggen och vi arbetar med att utemiljön ska vara så inspirerande och kreativ som möjligt.