Årskurs 7-9

Pedagogerna jobbar tätt tillsammans och mycket nära eleverna, gärna med projekt i sitt eget ämne eller i samarbete med något annat ämne. Alla elever har en egen dator och tillgång till digitala läromedel.

Vi har den lilla skolans fördelar med att alla känner varandra, vilket skapar trygghet. Pedagogerna jobbar tätt tillsammans och mycket nära eleverna, gärna med projekt i sitt eget ämne eller i samarbete med något annat ämne. Alla elever har en egen dator och tillgång till digitala läromedel.

Ett av våra projekt är ”Bli ditt bästa jag” med aktiviteter tillsammans med personal från fritidsverksamheten i Helsingborgs stad. Ett fantastiskt roligt och utvecklande samarbete.

Hos oss är elevinflytande viktigt. Vi jobbar med elevledda utvecklingssamtal och delaktighet i planering och uppföljning av sin egen utveckling.