Fritidshem

Alla barn från förskoleklass till och med årskurs 6 har kan ansöka om en plats på vårt fritidshem. På fritidshemmet kan eleven vara på innan skolan börjar och efter skolan. 

På Ättekullaskolans fritids har vi två avdelningar. Fritids F-1 har sin hemvistelse i förskoleklassens lokaler Tellus och fritids 2-3 har sin hemvistelse i Alfas lokaler där de använder klassrum och vårt mediatek. Båda hemvisterna har tillgång till skolans gymnastiksal och slöjdsalar. Vår utemiljö är fin och den tar vi tillvara på så mycket vi kan och vi är ofta på konstgräsplanen. Tillsammans har vi cirka 140 elever inskrivna.

Social kompetens

Verksamheten på våra fritidshem handlar mycket om social kompetens, att vara tillsammans i grupp, att ta vara på barnens egna idéer och att inspirera till att prova nya saker. Vi lägger stort fokus på att arbeta med vår värdegrund och hjälpa barn att utvecklas, ge dem erfarenheter och kunskaper som de har nytta och glädje av i sina liv nu och framöver. Genom att få var och en i gruppen att känna ansvar, bidra till en positiv självuppfattning och utgå från barnens egna intressen och behov kan vi stimulera barnen och samtidigt få dem känna att det är deras ”fria tid”. Vi har stormöten med jämna mellanrum där barnen är med och påverkar verksamheten, inköp och annat.

Den fria leken

Vi blandar planerade aktiviteter, inomhus och utomhus, med fri lek. Leken – tillsammans med rörelse och skapande – ett viktigt inslag i vår verksamhet. Varje vecka har barnen ett stort utbud att välja mellan som till exempel idrott, pyssel och utevistelse. Det är viktigt att ibland själv få bestämma, för sig själv eller tillsammans med andra, vad man vill göra. Hos oss får ditt barn, utifrån sina intressen och förutsättningar, en meningsfull och stimulerande fritid.