Beta

Alla elever i Beta har sin hemvist i en byggnad med ett stort mediatek i mitten, där man kan sitta och arbeta i grupp eller ensam, arbeta vid dator eller låna böcker.

Eleverna i arbetslag Beta går i år 4-6. På mellanstadiet händer många spännande saker: man börjar med några nya ämnen och får träffa olika lärare under dagen.

Hälsa och idrott

Arbetslag Beta deltar i olika skolidrottstävlingar i staden. Varje hösttermin anordnas idrottsaktiviteter för hela arbetslaget 4-6 och vi använder gärna vår fina skolgårdsmiljö till uteverksamhet.

Natur och teknik för alla

Vi jobbar tillsammans i Beta med både programmering och NTA-uppdrag. Vår rörelseprofil som just nu är inom fotboll kommer att utvecklas till ”Rörelse och hälsa” under kommande år.  Det kommer också att kopplas ihop med en möjlighet att fördjupa sig inom MaNo – matematik och naturorienterade ämnen.

Vi erbjuder läsläsningshjälp tillsammans med pedagogerna i arbetslaget varje vecka. Alla våra sexor arbetar med en-till-en datorer som ett naturligt inslag i vardagen.