Årskurs 4-6

På mellanstadiet händer många spännande saker. Man börjar med några nya ämnen och får träffa olika lärare under dagen.

Hälsa och idrott

Eleverna deltar i olika skolidrottstävlingar i staden. Varje hösttermin anordnas idrottsaktiviteter och vi använder gärna vår fina skolgårdsmiljö till uteverksamhet.

Natur och teknik för alla

Vi jobbar tillsammans med både programmering och NTA-uppdrag. Vår rörelseprofil som just nu är inom fotboll kommer att utvecklas till ”Rörelse och hälsa” under kommande år.  Det kommer också att kopplas ihop med en möjlighet att fördjupa sig inom MaNo – matematik och naturorienterade ämnen.

Vi erbjuder läsläsningshjälp tillsammans med pedagogerna i arbetslaget varje vecka. Alla våra sexor arbetar med en-till-en datorer som ett naturligt inslag i vardagen.