F-3

I F-3 har vi en trygg och välkomnande miljö och samarbetar mellan klasserna. Vi har små klasser där alla känner varandra.

Vi träffas på familjedagar där vi möts F-3 och har gemensamma aktiviteter i närområdet eller på vår skolgård. Vår fantastiska skolgård ger oss oändliga möjligheter till rörelse och uteaktiviteter som inspirerar och utmanar.

Eleverna i årskurs F-3 möts i såväl stora samlingar då vi sjunger, uppträder eller uppmärksammar någonting särskilt, som i små familjegrupper där barn från förskoleklass till årskurs 3 arbetar tillsammans med olika uppdrag.

Förskoleklass – en frivillig skolform för sexåringar

I förskoleklassen möter barnen det de känner igen från förskolan och sådant som är nytt från grundskolan. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står precis som i förskolan, i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen.

Tanken med förskoleklassen är att det ska vara en bro mellan förskola och grundskola. Vi arbetar för att våra elever ska känna trygghet och kunna samspela med andra. Vi vill att de ska utvecklas till självständiga individer som kan ta ansvar för sina handlingar.  Hos oss blir man sedd och får känna sig både unik och viktig. Man får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och mötas med respekt.

Vi möter våra elever där de är och hjälper dem att hitta ett sätt att lära sig ha tillit till sin egen förmåga. Vi utgår från elevernas intressen och kan därmed fånga deras lust och nyfikenhet till att lära.