Undervisningen

Ättekullaskolan är indelad i tre arbetslag; Alfa med förskoleklass till årskurs 3, Beta med årskurs 4-6 och Gamma med årskurs 7-9.

Här du läsa mer om hur de olika arbetslagen arbetar.