Elevinflytande

På Ättekullaskolan har vi både elevråd, matråd och skolidrottsförening där eleverna kan vara med och påverka hur verksamheten på skolan bedrivs.  

Det finns två elevråd på skolan. Det ena består av representanter från årskurs 2-6 och det andra av elever från år 6-9. Elevrådet träffas en eller två gånger i månaden och diskuterar olika frågor som exempelvis trivselfrågor, miljön på skolgården, problem av olika slag.

Idrottföreningen Skol-IF

I styrelsen för Skol-IF sitter elever som har ett genuint intresse för idrott i alla olika former. Varje år står man som arrangör för någon tävling där eleverna har huvudansvaret för arrangemanget. Ett exempel på en sådan tävling är Skoljoggen för de äldre barnen. Den äger rum i Råådalen, är på tid och avslutas med en frukt och lite dricka.

Maten i skolan

I matrådet sitter någon representant från varje klass tillsammans med en representant från skolrestaurangen Sodexo. Efter att först ha haft diskussioner med sina klasskamrater, kan man på matrådet föra fram sina synpunkter.