Du som förälder

Vi arbetar ständigt för att du som förälder ska bli delaktig i ditt barns skolgång. Varje klasser har sina egna föräldramöten varje termin och genom skoldagböcker, informationsbrev, utvecklingssamtal och utvecklingsplaner får du regelbundet information kring ditt barns utveckling.