Råd och stöd

Vi erbjuder både elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Till oss kan både barn, ungdomar och föräldrar vända sig. Elevhälsan kan ses som barnens och ungdomarnas företagshälsovård. Det är en fortsättning på barnavårdscentralens arbete. Skolhälsovården är kostnadsfri. 

Elevhälsa

Skolsköterska

Ninna Wendel
katarina.wendell@helsingborg.se
Telefon: 0709-70 51 24
Träffas på skolan måndagar 07.00-15.30, tisdagar 07.00-16.00
och torsdagar jämna veckor 07.00-15.30

Skolläkare

Eva Zembron Björk
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Skolkurator

Viveka Bonde Björklund
viveka.bjorklund@helsingborg.se
Telefon: 0733-18 16 54
Träffas på skolan måndagar 09.00-15.00, tisdagar 13.00-16.30
och torsdagar 09.00-14.30

Skolpsykolog

Angelica Andersson
angelica.andersson@helsingborg.se
Telefon: 0723-61 52 90
Träffas efter överenskommelse

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig att komma fram till hur din framtid efter grundskolan ser ut. Vilket gymnasieprogram vill du gå? Hur ser ditt drömyrke ut? Vill du fortsätta studera?

Tanja Tuomainen
tanja.tuomainen@helsingborg.se
Telefon: 0733- 28 87 14
Träffas på skolan torsdagar 07.45-16.15