Råd och stöd

Till oss kan både barn, ungdomar och föräldrar vända sig. Elevhälsan kan ses som barnens och ungdomarnas företagshälsovård. Det är en fortsättning på barnavårdscentralens arbete. Skolhälsovården är kostnadsfri. 

Skolsköterska

Marie Kummelstedt
Torsdagar 08.00-16.30
042-10 70 67

Skolläkare

Eva Zembron Björk
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Skolkurator

Sara Björnevik
Finns på skolan tisdagar 08.15-16.00, onsdagar 08.15-14.00 och torsdagar 08.15-12.15
042-10 34 36, 0732-31 59 04

Skolpsykolog

Lisa Rystad
0733-61 31 14

Studievägledare

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig att komma fram till hur din framtid efter grundskolan ser ut. Vilket gymnasieprogram vill du gå? Hur ser ditt drömyrke ut? Vill du fortsätta studera?

På Ättekullaskolan heter studie- och yrkesvägledaren Rebecca Ringdahl. Hon finns på skolan varje torsdag, mellan klockan 09.00-13.00 och kan nås via mail.