Råd och stöd

Vi erbjuder både elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Till oss kan både barn, ungdomar och föräldrar vända sig. Elevhälsan kan ses som barnens och ungdomarnas företagshälsovård. Det är en fortsättning på barnavårdscentralens arbete. Skolhälsovården är kostnadsfri. 

Elevhälsa

Ättekullaskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Ättekullaskolan har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig att komma fram till hur din framtid efter grundskolan ser ut. Vilket gymnasieprogram vill du gå? Hur ser ditt drömyrke ut? Vill du fortsätta studera?

Du som förälder

Vi arbetar ständigt för att du som förälder ska bli delaktig i ditt barns skolgång. Varje klasser har sina egna föräldramöten varje termin och genom skoldagböcker, informationsbrev, utvecklingssamtal och utvecklingsplaner får du regelbundet information kring ditt barns utveckling.