Om oss

Välkommen till natursköna Ättekulla, beläget 6 km från Helsingborgs centrum. Vi har elever från förskoleklass till årskurs nio.

Här finns Ättekullaskolan i färggranna och kreativt utformade lokaler. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna till kunskap för livet, trygghet, utemiljö och friluftsliv. Vi är en F-9 skola med cirka 300 elever inskrivna. Vi är indelade i tre arbetslag; Alfa (F-3), Beta (4-6) och Gamma (7-9). Vår utemiljö består av mycket träd och stora grönytor, vilket ger goda möjligheter till att inkludera utomhuspedagogiken i undervisningen. I närheten finns även två förskolor Ättekulla förskola och Rimfaxe förskola.

Skolan och omvärlden

Att lära barn lära, kräver att vi förstår barns tankar. Här lär sig barnen att själva beskriva var de befinner sig i sitt lärande. Vi vill utveckla barnens olika sidor och ge möjligheter att hitta sina intressen. Här får barnen prova på så mycket som möjligt för att sedan kunna göra egna val.

Pedagogik är mer än klassrummet. Ditt barn får dela upplevelser gemensamt med andra som stärker ditt barn socialt, kulturellt och kunskapsmässigt. Vi bjuder in verksamheter till oss och möter världen utanför. Vi presenterar eleverna för alla generationer, så att de lär sig att möta hela samhället. Det är en viktig del för framtiden, för att ditt barn ska kunna fungera i samhället.