Familjegrupper

Klockan är 12. Det betyder lunch på de flesta håll. Inte på Ättekullaskolan. Här betyder det umgänge över klassgränserna. Fram till klockan slår 13 är det skapande och gruppsamverkan på programmet för arbetslag Alfa och eleverna i klass f-3.  

– Hör ni! Jag kommer att läsa upp alla era namn, vilken grupp ni tillhör och var ni ska vara, okej? Birgitta Helmefrid förbereder sina ettor inför den kommande timmen. De totalt 140 barn i arbetslag Alfa ska under den närmsta timmen beblanda sig med varandra och fördelas över 20 grupper runt om i skolbyggnaden.

– Var ska jag vara, jag har redan glömt, säger en kille med en namnlapp som det står Joel på. Birgitta tittar på sin lapp och upprepar återigen hans grupp och lokal. Han lommar ut genom klassrumsdörren tillsammans med några av klasskamraterna. Eleverna finner snabbt sina platser på de olika stationerna och timmen kan därmed börja.

Musik av toarullar

Inne i ett klassrum skapas det musikinstrument med enkla medel. Med hjälp av toalettrullar, medicinhandskar och sugrör gör eleverna egna säckpipor. En papptallrik vikt på mitten och fylld med makaroner blir med lite fantasi till en maracas och två ihop satta långa träpinnar blir till ett munspel. Tonerna flödar ut genom de egenhändigt producerade instrumenten och med pedagogernas skönsång som rättesnöre framför eleverna ”blinka lilla stjärna” på ett alldeles utmärkt sätt.

Ätbar konst

I en annan av skolans lokaler skapas det nyttiga och kreativa mellanmål som sedan avbildas på papper och slutligen avnjuts i samvaro med arbetslagskamraterna. I ett tredje klassrum får eleverna klippa och klistra upp sina egna blommor på papp, i gymnastiksalen vankas det rörelselek för några av barnen och vid den sista klassrumsstationen skapar eleverna kreativa teckningar med hjälp av sitt namn.

Alternativ till fadderverksamhet

– Detta är ett jättebra sätt att finna gemenskap och skapa band mellan barnen över klassgränserna, tycker läraren Kerstin Lerjefors som idag har uppdraget att hålla i en av stationerna.

Familjegrupperna som man har valt att kalla dessa tillfällen, kom till som ett alternativ till faddrar då man upptäckte att det fanns fördelar med att bedriva fadderverksamheten i grupp framför på individnivå. Familjegrupperna träffas ett par gånger varje termin och i starten på varje läsår skapas det nya grupper, så att barnen får möjlighet att bekanta sig med nya ansikten.