Ättekullaskolan

Välkommen till oss på Ättekullaskolan, sex kilometer från Helsingborgs centrum. Vi har elever från förskoleklass till årskurs nio och håller till  i kreativa lokaler med fullt utrustade salar och utrymmen för samarbete, gemenskap och lärande. Hos oss är idrott och hälsa viktiga områden, och vi erbjuder fördjupning inom matematik och naturorienterade ämnen.